Nabídka

logo Facebook

Něco o dnu nádobí

 

Tvarování spodní strany dna nádobí je velmi důležité, nejen z důvodu přenosu tepla, ale i z hlediska bezpečnosti při vaření. Správný tvar dna pánve, či hrnce musí zajistit aby nádobí vždy stálo stabilně a nedošlo vlivem zahřátí k deformaci dna, která by stabilitu ohrozila. Při vaření v nádobí, které má dno křivé a nestojí na sporáku stabilně může snadno dojít k úrazu. Stejně tak jako každý materiál i litina reaguje na zvýšení teploty změnou objemu. Tepelná roztažnost materiálu má za následek že u nevhodně navrženého dna nádobí může dojít ke změně tvaru. Pokud je dno rovné, dojde zpravidla při zahřátí k jeho vyboulení, směrem dolu, což může být nebezpečné. Správně tvarované dno je tedy takové, které má už z výroby mírné vydutí směrem vzhůru. Tím je zaručeno že při působení tepla se toto vydutí jen mírně zvětší, ale nedojde k vydutí směrem ven. Tato vlastnost je především důležitá při vaření na sporáku s rovnou plochou, např. sklokeramická deska, nebo indukční vařiče. Zdroj tepla by měl být takový aby dno bylo prohříváno rovnoměrně, to znamená že bychom měli vždy volit plotýnku s odpovídající velikostí a nádobí by mělo pokrývat celou plochu. Pokud je toto splněno bude i tepelná roztažnost působit rovnoměrně v celém dnu nádobí a nedojde k deformaci, nebo jen k nepatrnému a rovnoměrnému vydutí dna směrem vzhůru.

 

Pozn.: vyduté zaoblení není nijak velké, naopak - je pouze mírné.